tel: 022 848 40 61

Ewa Michalska – radca prawny

W 2009 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.

W latach 2007-2008 odbyła roczne stypendium w Wielkiej Brytanii w Cardiff University Law School, które ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując dyplom Certificate of Higher Education in Legal Studies. Z Kancelarią współpracuje od stycznia 2010 r.; wcześniej odbyła staże w warszawskich kancelariach – Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K., Tomczak i Partnerzy-Spółka Adwokacka oraz w Kancelarii Notarialnej Iwona Bogusławska & Renata Choromańska & Robert Giler & Waldemar Gładkowski Notariusze sp. p.

We wrześniu 2009 r. zdała egzamin konkursowy na aplikację radcowską, którą odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W marcu 2013 r. zdała państwowy egzamin, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie nieruchomości.

email

 e-mail: e.michalska@izlaw.eu

Aleksander Kalinowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego z wynikiem bardzo dobrym. Doktorant Uczelni Łazarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2013 roku.

Specjalizuje się w prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w prawie nieruchomości, w prawie o szkolnictwie wyższym, w prawie autorskim oraz prasowym. W kręgu zainteresowań leży także międzynarodowe prywatne prawo lotnicze. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu uprawnień oskarżycielskich w sprawach o wykroczenia.

email

 e-mail: a.kalinowski@izlaw.eu

Close Menu