tel: 022 848 40 61

Spółka Prawnicza I & Z spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, powstała we wrześniu 1998 r. w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o adwokaturze i o radcach prawnych, wskutek czego niemożliwe stało się dalsze prowadzenie działalności w zakresie pomocy prawnej w formie spółki kapitałowej. Działalność taka była prowadzona przez wspólników nowej spółki w ramach istniejącej od 1989 r. Spółki Prawniczej I & Z s.a. Spółka cywilna przejęła od dotychczasowej spółki całą działalność w zakresie udzielania pomocy prawnej – także w drodze zawarcia stosownych umów z klientami. W ten sposób Spółka Prawnicza I & Z s.c. stanowi personalną i merytoryczną kontynuację występującej uprzednio pod tą samą nazwą spółki akcyjnej.

Spółce akcyjnej, działającej po wyłączeniu usług prawnych, w formie Spółki I & Z sp. z o.o. przypadła działalność w zakresie świadczenia doradztwa ekonomicznego i finansowego, w tym i księgowego, sporządzania informacji i ekspertyz ekonomicznych i finansowych, wykonywania obsługi finansowej, w tym księgowej oraz prowadzenie spraw na zlecenie osób prawnych i fizycznych, organów państwowych i samorządowych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zarządu interesami i prawami majątkowymi innych podmiotów, jak również prowadzenia przedstawicielstw innych jednostek, a także dokonywania operacji finansowych i lokat kapitałowych oraz prowadzenia organizacji konferencji, kursów i szkoleń i prowadzenia działalności kancelaryjno-biurowej, działalności przygotowawczej oraz organizacyjnej i opracowań autorskich – za wyjątkiem wchodzących w zakres pomocy prawnej, świadczonej wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych – dla komercjalizacji, komunalizacji, uwłaszczenia, reprywatyzacji i prywatyzacji, legislacji oraz administracji publicznej.

Nasze biuro prawne zapewnia usługi prawne w tym rejestracja firm, sprawy sądowe (kryminalne i cywilne), umowy, testamenty. Nasi adwokaci zajmowali się wieloma sprawami prawnymi i udowodnili, że są zaangażowani w perfekcyjne świadczenie usług dla klienta oraz wysoką jakość reprezentowania klientów w sposób przystępny i oszczędzający czas, a także zaangażowani w najlepszą możliwą pracę i osiąganie najlepszych możliwych rezultatów za najlepszą możliwą cenę.

Close Menu