tel: 022 848 40 61

Dawna i obecna Kancelaria zajmowała się sprawami przekształceń własnościowych wielu firm, w tym PEKPOL, ANIMEX, Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego CUKROPROJEKT, Przedsiębiorstwo Aparatury Procesowej MILFOR w Olsztynie, PTHM POLMOZBYT w Warszawie, Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL w Warszawie oraz Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Tarczynie, jak również w końcowej fazie prywatyzacji PHZ POLSERVICE. Przygotowała również przekształcenie PEK-POL sp. z o.o. w PEKPOL S.A. oraz opracowała część prawną prospektu emisyjnego PEKPOL S.A. Spółka udzielała pomocy prawnej w bardziej skomplikowanych przypadkach takim firmom jak PEKPOL S.A., ANIMEX S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechny Bank Kredytowy S.A., FABIOS Fabryka Osłonek Białkowych w Białce oraz BOUYGUES POLSKA sp. z o.o. Prowadziła stałą obsługę prawną m.in. przedstawicielstwa RANK XEROX w Warszawie i RANK XEROX POLAND sp. z o.o., Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, sp. z o.o. oraz PZU Development Sp. z o.o., jak również organizacji pozarządowych w tym Fundacji Energetyki Na Rzecz Polski Południowej, Fundacji Batorego, Fundacji Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe, Fundacji „Rozwój” SGGW oraz  Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Spółka wykonywała i wykonuje nadal wiele prac dla urzędów administracji publicznej, zarówno państwowej, w tym Ministerstwa Zdrowia, jak i samorządowej, w tym samorządów zawodowych. Innym szczególnym przedmiotem działalności Spółki są zagadnienia prawa o fundacjach oraz prawa o stowarzyszeniach. Spółka doradzała Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Archiwum Głównemu Akt Dawnych. Obecnie Spółka stale doradza w skomplikowanych zagadnieniach prawnych m.in.  Spółce Akcyjnej Elektrownie Szczytowo-Pompowe oraz niektórym publicznym szkołom wyższym w Warszawie, w tym w zakresie prawa pracy. Kancelaria opracowuje również ekspertyzy na zlecenie organów administracji publicznej, jak np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sportu.

Działalność legislacyjna

Partnerzy Spółki Prawniczej I&Z s.c. brali udział w opracowywaniu licznych projektów ustaw, między innymi:

 • o szkolnictwie wyższym (1989 – 1990),
 • o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1990 – 1991),
 • o państwowej służbie cywilnej (1991 -1993 oraz 2001),
 • o ustroju m.st. Warszawy (1993 – 1994),
 • o służbie zagranicznej (1993 – 1994),
 • o policji sądowej (1994),
 • o pracownikach samorządowych (1994),
 • o wykonywaniu mandatu posła i senatora(1995),
 • o fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (1997),
 • o działalności pożytku publicznego (1997-1998 oraz 2002),
 • o popieraniu twórczości filmowej i o organizacji kinematografii (1998),
 • dwunastu ustaw z zakresu własności, rynku i podatków w tzw.Pakiecie III Praw (1998),
 • o nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (1998),
 • o referendum lokalnym (1999),
 • o służbie zagranicznej (1999),
 • o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych,
 • zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych(1999),
 • o samorządowej służbie cywilnej (2005).
Close Menu